能登の花ヨメ それから

 • NOBUKO SAKAMOTO
 • SHUKIN MUROYA
 • SEIKO KINSHICHI
 • FUJIKO TANIGUCHI
 • KEIKO HASHIMOTO
 • MIDORI KAWABATA
 • MINAMI MICHISHITA
 • MASAKO TORII
 • MAMI FURUKAWA
 • TEIREN NANAURA
 • TOMOKO MATSUO
 • AKIKO KADO
 • SAKURAKO NISHIDA
 • RIEKO TAKADA
 • FUMIE HYUGA
 • JUNKA MURAKAMI
 • SAYOKO OHNE
 • CHIKAKO FUNASHITA
 • AYANE MUROYA
 • CHIAKI WAKABAYASHI
 • YOKO SHIRAI
 • MAMIKO IMAI
 • JUNKO KIRIMOTO
 • REIKO ARAKI
 • KYOKO KINOSHITA


「能登の花ヨメ」とは…能登に住む、能登が大好きな女性たち。
未婚・既婚問わず、能登で活躍し、能登の魅力を発信しています。